Qui som

Què és el Consell Català del Moviment Europeu?

El CCME és una associació pluralista i independent amb personalitat jurídica pròpia, formada per col·lectius i persones físiques que desenvolupa les seves activitats europeistes dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Està integrada per una àmplia representació de la societat catalana: partits polítics, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, ajuntaments, universitats, associacions econòmiques, professionals i acadèmiques que són el reflex de la pluralitat professional, ideològica i política de la societat civil d’Europa, treballant conjuntament en la construcció d’una Europa unida.

És una institució que participa, amb autonomia com a membre permanent dins del Consejo Federal del Movimiento Europeo http://www.movimientoeuropeo.org/ i, també, com a membre del Moviment Europeu Internacional.

Moviment Europeu Internacional

Fou creat el 1948 després de la celebració a L’Haia del Congrés d’Europa. És la principal organització multipartidista que busca com a finalitat la integració europea. Els seus primers presidents foren Léon Blum, Winston Churchill, Alcide de Gasperi i Paul-Henri Spaak. Els seus objectius eren i són:

  • Una Europa unida, establerta tota ella a la lliure circulació dels homes, de les idees i dels béns.
  • Una Carta dels Drets Humans que garanteixi les llibertats de pensament, de reunió i d’expressió, com també el lliure exercici d’una oposició política.
  • Un Tribunal de Justícia capaç d’aplicar les sancions necessàries per tal que la Carta sigui respectada.
  • Una Assemblea Europea on estiguin representades les forces vives de totes les nacions.

Per això els representants del Moviment Europeu prengueren, segons la seva pròpia declaració, “el compromís de donar suport, amb tots els seus esforços, en privat i en públic, als partits, les esglésies, els ambients professionals i sindicals, els homes i els governs que treballen en favor d’aquesta tasca de salvació pública, oportunitat suprema de pau i penyora d’un gran avenir per a una generació i per a les que la seguiran”.

El Moviment Europeu, present en tots els països de la Unió Europea i, ja, en molts de l’Europa Central i Oriental que volen adherir-s’hi, va ser decisiu en la creació del Consell d’Europa i el Conveni Europeu dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, les Comunitats Europees i segueix essent un element actiu de la societat civil en favor de la unió dels pobles d’Europa. Té la seva seu internacional a Brussel·les.

Web del Moviment Europeu Internacional

El MEI ha creat una academia de formació europea European Movement Training Academy. Vegeu la seva web.