Objectius

El Consell Català té com a finalitat treballar per aconseguir una Europa que avanci decidida vers una veritable unió política, una Europa federal respectuosa amb la diversitat dels seus pobles i entesa com un espai geopolític, econòmic, cultural i social, presidit pels principis d’igualtat, llibertat, seguretat, solidaritat i justícia, on els ciutadans europeus en siguin els protagonistes.

Així mateix, el Consell Català treballa per fomentar i aprofundir a Catalunya les relacions entre els diferents pobles, nacionalitats i regions d’Europa de cara a la unitat europea.