Fer-se membre

D’acord amb l’article 4 dels Estatuts del Consell Català del Moviment Europeu, poden ser membres del Consell Català, els que, presentant una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, de manera lliure i voluntària, s’adhereixin expressament als seus objectius, siguin admesos i paguin la quota anual que es fixi. Llegiu-ne més

Si voleu ser membre del CCME, ompliu el formulari següent:


    (Marqueu l'opció que us interessa)